Häirintäyhdyshenkilöt

Vuoden 2024 häirintäyhdyshenkilöt

TARE ry:n vuoden 2024 häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Maisa Friström ja Juha Uusi-Seppä.

TARE ry ei hyväksy minkäänlaista häirintää opiskelijayhteisössämme. Jokaisella on oikeus häirintävapaaseen, turvalliseen ja yhdenvertaiseen opiskeluympäristöön, sekä opiskelijaelämään.

Mikäli näet tai koet häirintää, kiusaamista tai syrjintää opiskelijayhteisössämme, otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin maisa.fristrom@gmail.com tai juha.uusi-seppa@tuni.fi .

Heiltä saat tukea ja neuvoa häirintätilanteen käsittelyyn. Häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Yhteydenotoista ei pidetä kirjaa, eikä tapahtunut johda jatkotoimenpiteisiin ilman ilmoittajan suostumusta.


Maisa Friström


Juha Uusi-Seppä