Häirintäyhdyshenkilö

Vuoden 2023 häirintäyhdyshenkilöt

TARE:n vuoden 2023 häirintäyhdyhenkilöinä toimivat Antti Ylitalo sekä Hanna Rantasalo. TARE ei hyväksy minkäänlaista häirintää opiskelijayhteisössämme. Kaikilla on oikeus häirinnästä vapaaseen, turvalliseen ja yhdenvertaiseen opiskeluympäristöön sekä muuhun opiskelijaelämään.

Mikäli näet tai koet häirintää, kiusaamista tai syrjintää opiskelijayhteisössämme, otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin hanna.t.rantasalo@tuni.fi tai Antti.t.ylitalo@tuni.fi

Heiltä saat tukea ja neuvoa häirintätilanteen käsittelyyn. Häirintäyhdyhenkilöllä on vaitiolovelvollisuus. He eivät pidä kirjaa yhteyttä ottaneista ja he eivät lähde toteuttamaan jatkotoimenpiteitä ilman suostumusta.


Hanna Rantasalo


Antti Ylitalo