Hallitus

Hallitustoiminta

Hallitus koostuu puheenjohtajistosta sekä 4–9 hallituksen jäsenestä. Tarvittaessa valitaan 1–2 varajäsentä. Hallitus järjestää jäsenille vapaa-ajan tapahtumia. Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajiston kutsusta. Kokouksissa käydään läpi ajankohtaisia asioita, ja suunnitellaan tulevaa.

Miten hakea hallitukseen?

TAREn hallitukseen voi hake kuka tahansa TARE ry:n jäsen. Hallitus valitaan aina syyskokouksessa, joka järjestetään marraskuun tienoilla. Hallitus vaihtuu aina kalenterivuoden alussa. 

Hallitus 2024

Puheenjohtaja:
Juha Uusi-Seppä

Varapuheenjohtaja:
Antti Ylitalo

Edunvalvoja:
Maisa Fristöm

Rahastonhoitaja:
Alex Virtanen

Sihteeri:
Saara Itäaho

Hankintavastaava:
Lila Pirilä

Yhteistyövastaava:
Iina Mäntymäki

Viestintävastaava:
Jessica Marjomäki

Tapahtumavastaava:
Marianna Aalto

Tapahtumavastaava:
Tiia Heimonen

Varajäsen:
Julia Syrjä

Varajäsen:
Kevin Hasselqvist